Yeni iletişim teknolojileri nelerdir?

Yeni iletişim teknolojileri ve internet, iletişimle demokrasi ve medya hakkında bazı yanlış bilgiler internette yer almaktadır. Günümüzde sırf bilgi üretmek adına yanlış veya doğru bakılmaksızın yazılar yazılmaktadır. Ancak bilgi toplarken farklı kaynaklardan yararlanmak faydalı olacaktır.

Dijitalleşmenin hayatımıza ilişkin olası artış sağladığı konular;

 • Kültürün standartlaşması ve farklılaştırılması
 • Kültürün parçalı yapılara bölünmesi
 • Kültürel kolaj
 • Kültürün hızsal yaygınlaşması
 • Kültürün görselleşmesi
 • Yüksek miktarda kültür

İnterneti diğer medya biçimlerinden farklılaştıran özellikleri;

 • Bilginin üretildiği yerden bağımsız olarak küresel ölçekte dağıtımı,
 • Bilginin doğrudan iletilmesi ve haber döngü süresinin kısaltılması,
 • İletimin aşırı hız ve yayılımı,
 • İnteraktive, noktadan noktaya, noktadan çoklu noktaya ve çoklu noktadan çoklu noktaya gibi haberleşme çeşitlerini destekler.
 • Metin, resim ve görüntünün iç içe geçmişliği yani multimedya,
 • Hiper metin ile klasik metinin durağan kavramının önüne geçer.

Ayrıca internet sayesinde geribildirim kolaylaşmıştır. 1995’de ilk kez MIT Media Laboratuvarının kurucusu Negroponte “Daily me” gazetesinde, kişiye özel ayarlanabilecek gazetelerden söz etmiştir. İsteğe bağlı bu haber araçları; çekme, yükleme ve kişiye özel içerikli olabilirler. “Kişiye özel içerik” çekme ve yüklemenin karması diyebiliriz. Daha çok yahoo ve CNN gibi siteler kullanmaktadır. My.cnn sitesi kullanıcının siteye girdiğinde sadece ilgilendiği kategoriden haberler okumasını sağlar.

Hiper metin ve linkler orijinal paylaşım içeriğini sunmaya olanak sağlar. Resmi raporlara, belgelere ve basın bültenlerine verilen linkler olduğu gibidir. İçerik oluşturanların ellerindeki yeni araçlar CARR (Bilgisayar yardımlı raporlama ve araştırma) başlığı altında değerlendirilebilir. İnteraktive önemlidir ve interaktive içerik oluşturmak birkaç yol ile olabilir;

 • İçerik oluşturan ve kullanıcı arasında doğrudan veya dolaylı olarak,
 • E-posta alışverişi yoluyla,
 • İçeriklere yer veren sitelerdeki bülten panoları yoluyla,
 • Yazı altlarında yer alan yorumlar yoluyla,
 • Sohbet veya forum olanakları yoluyla.

Son dakika içerikleri diğerlerine göre ön plandadır ve içerikleri bakımından diğerlerinden ayrılırlar.

İnternet ilk olarak geleneksel haber döngüsünü kısaltmış, ikinci olarak da gazeteciliğe 24 saat haber üretim döngüsü kazandırmıştır. İçerik üretiminde içeriğin zenginleştirilmesinde etkili olan yöntemler;

 • Kaynaklar ile konuşmak ve güven bağı oluşturmak,
 • Uzmanlar ile paylaşımda bulunmak ve yapmak,
 • Belgeler üzerinde çalışmak ve sorgulamak.

Elde edilen bilginin geçerliliğini kontrol etmek için gerekli 4 kriter;

 • Sahiplik (web sitesini kim hazırladı? siteyi kim destekliyor? sitenin sahibini doğrulama vs.)
 • Doğruluk (kaynaklar açıkça listelenmiş mi, esas kaynaktan bağlantı var mı, sınanabiliyor mu?)
 • Yönelim (yönelimi belli mi? içerik belli somut durumlara mı yoksa görüşlere mi dayalı?)
 • Güncellik (güncellemeler takip edilebiliyor mu? içeriğin yazılma tarihi görülebiliyor mu?)

Toplumsal etkileri bakımından yeni iletişim teknolojilerini incelediğimizde gördüğümüz etkiler;

 • Daha fazla katılım
 • Daha fazla etkileşim
 • Demokrasinin güçlendirilmesi
 • Katılım ve sanal katılım
 • Demokrasinin yaygınlaşması ve yaygınlaştırılması
 • Harekete geçirme

Yeni nesil iletişim teknolojileri demokrasi ve medya hakkında bilgilerin devamı gelecektir.