vBulletin Facebook Eklentisi

Bu konumuzdaki anlatımımız vBulletin için facebook beğeni modifikasyonudur. Bu modifikasyonla sitenizde konu içine face beğen linki koyabilirsiniz. Bu işleme baslamadan önce mutlaka kodlarınızın yedeğini alın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz (: Şablon açmayı bilmeyenler için “Admin panelinize girin >> Stiller ve temalar kısmında Temalarda Ara’yı seçin ve oradaki ilk kutucuga postbit_legacy yazın” Temanızın postbit_legacy şablonu görükecektir çift tıklayın ve açın.

Şimdi postbit_legacy şablonunu açtığınızı varsayıyorum. Aşağıdakini arayın:

<if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">

Bunu bulun ve altına şunu ekleyin;

<iframe src="http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=http://www.biltek.net/showthread.php$session[sessionurl]?p=$post[postid]&amp;show_faces=false}&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=310&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme="light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden;no-repeat right top; float:right; width:310px; height:22px""></iframe>

NOT: Kafkef.com olan kısmı kendi siteniz adıyla değiştiriniz.