Sosyal ağlar nelerdir (sunum)

Sosyal ağlar hakkında detaylı bilgi vermek ve insanları bilgilendirmek amacıyla sunumlarda da kullanılabilecek bir yazıyı sizlere sunuyorum. Yazımın bilgi vermek ve bilgiyi dağıtmak amacıyla kopyalanmasında hiçbir sakınca yoktur. Sosyal ağlar nelerdir, sosyal ağların yaşantımıza etkisi nedir?

sosyal ağlar

Sosyal ağlara giriş

James Rosenau’a göre bilgi toplumunun oluşmasında teknoloji birincil role sahiptir. Örgütlenmeleri yapıları, problem ve olayları birbirine bağlayan teknolojidir. Giddens’a göre iletişim teknolojileri mekanik baskı tekniklerinin teknolojinin gelişmesini büyük ölçüde etkilemiştir. McLuhan ise iletişim teknolojileri sayesinde dünyayı “küresel bir köy” olarak nitelemiştir. (Yani bu tanımı daha da açmak gerekirse iletişim ile dünya küçülmüş ve köy halini almıştır) İletişim alanında en çok tartışılan ve en önemli konu etkileşimdir. Yeni iletişim teknolojilerinde etkileşim mevcuttur. Küreselleşme, geleneksel kamusal alan kavrayışını genişleterek değişime uğratmıştır.

SOSYAL AĞLAR

Arkadaşlar; sosyal medyada bilginin değerlendirilmesini incelediğimizde, şu temel özellikleri görmekteyiz;

 • Bilgi paylaşılabilir hale gelmiştir.
 • Bilgi daha arşivlenebilir hale gelmiştir.
 • Bilgi daha bireysel ve gündelik olarak değerlendirilebilir hale gelmiştir.
 • Bilginin kullanımında “kimlik oluşturma” seçeneğine de sahip olunmuştur.
 • Bilginin kullanılmasına ilişkin; sıralama, öne çıkarma ve oluşturma şansı da üretilir.
 • Bilginin paylaşılmasıyla en yerel içerik bile küresel ölçekte değer görebilir.
 • Bilgi her zamankine göre daha fazla duygular ile buluşabilme şansına sahip olmuştur.
 • Bilgi-içerik üreticisi ve paylaşımcısı olanlar “ortamda var olduklarını” anlamışlardır.
 • Bilgi ile topluluk hissinin üretilmesi de önemli hale gelmektedir.
 • Sosyal ağlardan sosyal medyaya uzanan süreçte dikkati çeken üç nokta;

 • İnternet üzerinden mesaj panolarının farklı toplulukları oluşturmaya başlaması,
 • Blogların ortaya çıkması,
 • Sosyal ağlarla birlikte sosyal medyanın da yükselişe geçmesi.
 • Clude Mitchell’in tanımına göre sosyal ağ; belli bir grup insanın sosyal davranışlarını yorumlamaya yarayan bağlantılardır. Wasserman ve Faust’a göre ise; sınırlı yapıdaki katılımcıların ilişkilerinin birbirleri üzerinden yeniden tanımlanmasıdır. Richter ve Koch ise; sosyal ağların, uygulama siteleri olduğunu ve kişilerin ilişkilerini yönetebilmelerini sağladığını belirtmiştir. Sosyal ağlar ile online topluluklar birbirine karıştırılmamalıdır. Online toplulukları incelediğimiz zaman şu özellikler görülür;

 • Birebir ilişkilerin yerine paylaşılan amaca yoğunlaşmaktadır.
 • Üyeler arasında tahmin edilebilir ikincil ilişkiler söz konusudur.
 • Amaçları ve yazışma ortamları bakımından diğerlerinden farklıdır.
 • Paylaşımın ve işbirliğinin gerektiği etkinlikler için etkindir.
 • Topyekûn etkinlikler için daha tesirlidir.
 • Tartışma grupları, formlar ve listeler ile karıştırılmamalıdır.
 • Sosyal ağlar ise çevrim içi topluluklara göre şu özellikleri taşımaktadır;

 • Sosyal ağlar tekil kullanıcıların birebir ilişkileri çerçevesinde yoğunlaşmıştır.
 • Sosyal ağlarda üyeler arası zayıf ikincil ilişkiler vardır.
 • Üyeler ve kullanıcılar aynı anda birden fazla gruba üye olabilirler.
 • Sosyal ağlar etkinliklerin paylaşılması için uygundur.
 • İşbirliği ve topyekûn eylem için daha az elverişlidir.
 • Sosyal ağlar daha kolay bir şekilde topluluklar kurma olanağı verir.
 • Bireyler neden sosyal ağlarda bulunurlar?
  Bilgi alışverişi amacıyla (motivasyon, beceriler, yeterlilik, farkına varmak ve hisleri ifade etmek)
  Sosyal amaçla kullanım (duygusal destek, eğitim, tartışma ve boş zaman değerlendirmesi vs.)
  Arkadaşlık amacıyla (ortak değerlere sahip insanlarla tanışmak ve gönderi yollamaktan keyif almak)