Mercidabik nedir? Kıyamet alameti mi?

Bu soruları aslında 3. dünya savaşına girdik mi? Şeklinde devam ettirmek isterdim. Çünkü elimizdeki veriler kamera arkasında bir savaş olduğunu, savaşın 3. dünya savaşı sayılabileceğini ve savaşa dahil olduğumuzu gösteriyor. Dev ülkeler savaşmak istedikleri bölgelerde terörü yaygınlaştırıp, sonra da güya demokrasi getiriyormuş gibi tüm müslümanları öldürmekte olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Bütün bunlar yaşanırken asıl meselemiz mercidabık’tır.

İŞİD’in de sıksık “Dabiq” dergisinde yer verdiği mercidabik bölgesi, Antakya ve çevresini kapsamaktadır. Antakya – Amik ovasında gerçekleşecek savaş aynı zamanda bir kıyamet habercisidir. Bu yüzden İŞİD için Haleb’in kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde yer alan bu bölge önem arz ediyor. İnançlarına göre o bölgede müslümanlar ile haçlılar arasında Malhamei Kübra (büyük savaş) adında bir savaş olacaktır. Savaşı müslümanlar kazanacaktır. Bu savaşa 80 sancak (ülke) katılacak(mış). Ancak geçtiğimiz günlerde İŞİD dabiq bölgesini Türkiye ve özgür suriye ordusu güçlerine terk etmiş ve “dabiq” isimli derginin de adı değiştirilmişti (bilmeyenler için).

Musul ve çevresinde sıkıntılı günler yaşayan İŞİD, açıklamasında bölgeden çekildiklerini ancak büyük savaş bölgesinin henüz zamanı gelmediğini yeni dergide belirtse de bunların doğruluk payını biz bilemiyoruz. Hz. Mehdi’nin gelişi gerçektir. Her müslüman buna inanır. Dabiq bölgesini önemli yapan üç büyük din için de büyük savaş bölgesi olarak geçmesidir. İŞİD’in dabiq dergisinde sıkça söz ettiği büyük savaş olayı ile ilgili farklı kaynaklardan bazı rivayetler de vardır.

Hz. Muaz RA: Yakında siz Rumlar’la emin bir sulh yapacaksınız. Sonra siz gaza edeceksiniz. Onlar da gerinizde sizin gaza ettiğinize düşman olacaklar. O harpten muzaffer çıkacak ve ganimet alacaksınız. Sonra yeşil bir ovaya konacaksınız. Orada bir Rum neferi salibini kaldıracak ve diyecek ki: “Haç galip geldi.” Ona müslümanlardar biri karşı koyup, kendisini öldürecek. Bunun üzerine Rumlar muahedeyi bozacak ve gadredecek. Büyük muharebeler olacak. Sizin için toplanacaklar ve seksen sancak halinde üstünüze gecekler. Her bir sancak altında onbin (on iki bin) kişi olarak. (Amik Ovası’nda önlenecek olan hadise)

Burada bahsedilen Rum ve Rumlar bugünki haçlıları işaret etmektedir. Bunun yanı sıra İŞİD’in kullandığı rivayetlerden bir diğeri “siyah sancaklıların” rivayetidir. Bildiğimiz gibi kendileri de siyah sancak taşımaktadırlar. Rivayeti de bu yüzden kendilerine yorumlamışlardır.

“Meşrik (doğu) cihetinden siyah bayraklar (taşıyan bir ordu) zuhur edecek, onları görünce onlara derhal biat edin, kar üzerinde emekleyerek de olsa!” buyurdular. Çünkü o, Allah’ın halifesidir, Hz. Mehdidir.” (İbn-i Mace; Kitabu-l Fiten, 4084)

Özetlersek; Dabiq’in işid tarafından neden bu denli önemli olduğunu böylece anlamış oluyoruz. İnanışlarına göre bu bölgede haçlılarla (birçok ülke bu grupta) büyük bir savaş yapacaklar melhemei kübra denilen bu savaşta onlar galip gelecekler. Bu bölge Suriye’de bulunmaktadır. Bu yüzden bütün suriye halkı dabiq bölgesinin işid için neden önemli olduğunu bilmektedir. Gerçekleri ise her zamanki gibi önümüzdeki günler yazacak. Rivayetlere konu olan amik ovası ise aşağıda belirtilen yerdir.

amik-ovasi