Kızgınlıkla söylenen boşol

Bu konuda ülkemizdeki birçok bilgin görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Ülkede her önüne gelen din hakkında delilsiz konuşunca olacak şey zaten budur. İnsanların hayatları üzerine öyle net öyle keskin konuşurlar ki; alanda az bir bilginiz dahi varsa şaşırmamanız elden gelen birşey değildir. Yanlış algılanmamak için bunlara cahil bile demek istemiyorum.

Evet. Çok acı bir durumdur ki toplum islam ilminden uzak yetişmekte ve dini açıdan uygun olmayan, risk taşıyan birçok hatayı kolaylıkla yapabilmektedir. Bu yüzden eğer inançlı bir insan iseniz (ki bu yazıya sizi inancınız getirdi) inancınızın gerekleri hakkında önce kendiniz bilgilenmeli, sonra gençlere ve çocuklara islamda evlilik ve diğer önemli hususlarda mutlaka bilgilendirmeler yapmalısınız.

Arkadaşlar lütfen yazının tamamını dikkatlice okuyunuz. Genel bir anlatım olduğu için herkese hitap etmek zorundayım. Bir bölüm belki sizin için boşanma sebebi olarak belirtilmişken yazının son bölümünde toparlanan bilgiler belki de sizin için bir ümit olacaktır. Bazı arkadaşlar benim anlatımımın ağır olduğunu ve daha anlaşılır anlatmam gerektiğini yazıyor. Her ne kadar bu eleştiriye inanmasam da değerlendirmek zorundayım. O yüzden lütfen yazının her kelimesini sizler de dikkatlice okuyunuz.

Evet; anlamını bilmeden boş ol demek veya kızgınlıkla ya da boşanmayı kast etmeden boş ol veya talak demek (ki talak arapçadan türkçeye boş ol olarak çevrilmiştir) evliliğe zarar verir mi? Başınızdan geçen olayı tam olarak bilmesem de kısaca bu konularda size önemli bilgiler vereceğim. Başınızdan geçen olayı yorum olarak kısaca anlatırsanız ne yapmanız gerektiği konusunda size bilgi vereceğim inşaallah. Sorunuzu sorun ki cevap verelim. Biz sizi dinlememişken öcelikle ana hatlar ile konuyu çizelim.

Not: konuya başlamadan önce tekrar belirteyim; ben bu konuda güvendiğim kaynaklardan derlediklerimi sizlerle paylaşıyorum… Bu konuyu okuyunca hala tatmin olmadıysanız ve içiniz rahatlamadıysa lütfen bu alanda daha fazla kaynak okumuş olan müftülere başvurun. İmamlara bu konuda sormayın. Çünkü imamlar genel olarak sizin sorunuzu yanıtlayacak kapasitede bir bilgiye sahip değiller. Çoğu imam kuran’dan okuduğunu kitaba bakmadan tercüme bile edemeyecek düzeydedir. Hatta bazıları var ki normal bir ilimsiz insandan daha tehlikelidir. Hadislerle amel edip, hadisler ayetleri nesh eder gibi sapık görüşlere kadar gidebilmektedirler. Ayet hadisi nesh eder diyenler: aynı zamanda Allah kusurludur demektedir. Siz Allah kusurludur diyen imamdan, hacı-hocadan rehber edinir misiniz? Bu nedenle sadece bir imam dedi diye, bir hacı-hocadan duydunuz diye ne karınızı boşayın ne ciddi benzer bir amel yapın. Duyduklarınızla değil sorguladıklarınızla doğru olanı bulacaksınız.

3 boşanma (talak) hakkı tek seferde kullanılabilir mi?

Fıkıh kitaplarında ve çeşitli alimlerin yorumlarında bu değişik şekillerde ele alınmıştır. Ancak kitaplardan derlediğim bilgileri tek seferde size söylemem gerekirse: bu sorunun cevabı “harama girmeniz” suretiyle evettir. Yok diyenler, aksini söyleyenler ne bir dayanağa, ne bir delile itimat etmemiş cuhela sınıfıdır. Onlara ne hoca diyerek, ne imam diyerek, ne de alim diyerek saygı göstermek ve dediklerini kabul etmek kendi cehaletinizi yansıtır!

Kuran’daki Talak suresi ayetlerinin size önerdiği bu değildir. Allah’ın size emrettiği bir hakkınızı kullanarak kadından uzaklaşmanız ancak aynı evde yaşamaya devam etmeniz, eğer kararınızda ısrarcıysanız ikinciyi ve üçüncüyü kullanmanız yönündedir. Tabi bunun da detayları vardır ben kısaca özet geçiyorum. Siz üçünü birlikte kullandığınız zaman harama girmiş olursunuz ve artık hesabınız Allah iledir. “Talak en sevimsiz helaldir” diyenler helalin sınırlarını bu 3’ün ayrı ayrı zamanlarda söylenmesi hususuna dayanarak tekrar etmişlerdir. Ancak her iki şekilde de üçü tamamladığınızda karınız (alimlerin büyük çoğunluğuna göre) boşanmış sayılır. Geri dönüşü yoktur. Ancak bazı istisnalara aşağıda yer vereceğim. Konuyla ilgili şu rivayetleri okuyalım;

“Dedim ki: “Ey Allah’ın Rasûlu, (vallahi) ben hanımını kesinlikle boşadım.
Peki bununla ne kasdettin?” diye sordu.
Bir (talak) kastettim” dedim.
Bunun üzerine: “Bununla bir kastettiğine dair Allah’a yemin eder misin?” dedi.
Ben de: “Vallahi bununla sadece bir talak kastettim” dedim.
Bunun üzerine: “O halde bu senin kastettiğin şekildedir!” buyurdu ve kadını ona geri verdi.
O ise, hanımı ikinci kere Ömer (ra) zamanında, üçüncü kere de Osmân (ra) zamanında boşadı.”
(Tırmizî, Talâk 2; Ebu Dâvud, Talâk 10)

“Bir kimse, karısını iddeti içinde üç defa veya bir sözle üç defa boşasa, artık bu kadın başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz”.(Beyhakî, es-Sunenu’l-Kubra, Haydarabad 1353 H., VII, 336)

Okudğunuz rivayetlerde İslam hukuku görüşü ile bireyin vicdani muhasebesi arasındaki fark belirmiştir. Aşağı satırlarda islam hukukunda ve şeri mahkemelerde konunun el alınışı konusunda da küçük bir not düşeceğim ve vicdan ile hukukun arasındaki “bilin(e)mezlik” ilkesini daha net açıklayacağım.

Talak yerine kullanılan farklı kelimelerin hükmü nedir?

Talak yani boş ol yerine kullanılan kelimeler eğer şu şekildeyse “yürü babanın yanına git” veya “seni bu evde görmek istemiyorum” vs. bu şekilde bir boşama ancak niyetiniz boşamak ise geçerli talak hakkınızı kullanmış sayılırsınız. Öte yandan boş ol yerine kullanacağınız fakat aynı anlamı ifade eden kelimeler doğrudan talak yerine geçmektedir. Örneğin; boş olun arapça karşılığı olan “talak” aynı şekilde geçerlidir. Bu durumda boşama niyeti ile söylememiş dahi olsanız yine de kadın işittiği anda boşanma gerçekleşir. Bir defa ise geri dönüşü vardır üç defa ise yoktur. (En altta işlediğim istisnalar hariçtir. Lütfen okuyunuz)

Kızgındım bir veya üç defa (talak) boşol dedim boşandık mı?

Araştırmalarım sonucu islam alimleri bu konuyu çok yönlü ele aldığını gördüm. Ben bunun omurgalarını size anlatacağım. Kızgınlık haliniz şöyle ise boşanma gerçekleşir; siz kızgındınız ve kendinize geldiğiniz zaman boşol dediğinizi hatırlıyorsanız yani dediklerinizin hala farkındaysanız boşanmak için yeterlidir. Ancak ne dediğinizi hatırlamıyorsanız size boşol dediğinizi eşiniz bildirdiyse ancak siz gerçekten hatırlamayacak kadar kızgın iseniz bu durumda boşanma gerçekleşmez. Aynı şekilde dediğinizi hatırlamayacak her ruh halinde söylenmiş boşanmalar geçersizdir. Ancak sarhoş iken söylenenler konusunda tartışmalar sürmektedir. Görüş ayrılıkları vardır. Büyük çoğunluk sarhoş iken söylenen boşolun geçerli olacağı konusunda ittifak etmişlerdir.

Anlamını bilmiyordum. Ben öyle kast etmedim boşanma hasıl olur mu?

talakBu bölümü yazmak için 2 saat kadar araştırma yaptım. Bunun cevabı hem evet hem hayır. Sevgili arkadaşlar şuan Türkiye anayasaları nasıl işliyorsa, İslam hukuku anayasaları ve şerî hakimliklerde de kurallar belli şekillerde işlemektedir. Aralarındaki terk fark şerî hakimler Kuran ve sünnet ışığında hükümler verirler. Mesela ülkemizde hırsızlık yapan birisinin hırsızlığı kanıtlanamaz ise ceza almaz. Ancak bu onun Allah’ın gazabından ve kul hakkından da tenzih olacağı anlamına gelmiyor değil mi? Çünkü onun doğrusunu hakimler hakimi Allah biliyor. Peki neden bu örneği verdim? Siz mazeretiniz ne olursa olsun üç kez boşol dediğiniz de ve karınız bunu işittiğinde şerî hakim sizi boşanmış ilan etmek zorundadır. Neden? Niyetiniz o değildi veya anlamını bilmediğiniz şeyi dediniz, peki bunu hakim bilebilir mi? Bilse bile bundan hakime ne? Hakim kurallara bakar. Yani siz üç kere dediniz kadın bunu işitti, siz elinizdeki boşanma silahının tetiğini çekip silahı kadına verdiniz. Ne hakimin kalbinizi okuması, ne de kadının kalbinizi okuması mümkün. Bu yüzden islam hukukçuları sizi boşanmış kabul ederler. Ancak işin hukuki boyutundan kendimizi alırsak; mesela siz eminseniz söylediğiniz şeyin manasını bilmeden, gerçekten “boşama amacıyla” söylemediyseniz, bu söz sizin ağzınızdan yanlışlıkla veya farkında olmadan çıktıysa “belli kaidelerle” boşanma -karınız da boşanmaya razı değilse!- gerçekleşmeyebilir. Buna kesin dememiz için konuyu anlamamız gerek. Onun haricinde anlamını bilerek, direk doğrudan üç kez söylenen talak geçerlidir. Karınız boşanmış sayılır. Pişmanlıkmış, şakaymış bunlar bir yine belli kaideler çatısı altında anlam ifade etmiyor.

Karınız razı değilse yani sizden şaka veya anlamını bilmemeniz dahilinde de olsa işittiği üç talak ile sizden boş olabilir. Çünkü artık hukuken evlilik bağını kopartmış oluyorsunuz. Hakimler boşanma ruhsatını karınıza verme-mesi için hiçbir neden yoktur. Yani karınız boşanmak istiyorsa bu geçerli bir nedendir siz niyetinizi ispat edemeyeceğiniz için karınız başkasıyla evlenebilir. Şakaydı, pişmanlıktı, anlamını kestiremedim durumları hiçbir şekilde fayda vermez. Silah onun elindedir. Sizden boş ol kelimelerini ne şekilde olursa olsun üç kere duydu ve sizden derhal ayrılmak istiyorsa onu alıkoymanız yine aynı şekilde haramdır. Ancak karınız da bunu istemiyorsa ve niyetiniz yukarıda yer verdiğim şekilde kaideler çatısı altında kalıyorsa (bakın kaideler vicdanınıza dayalıdır kendinizi kandırmamanız lazım, zira benlik bir durum yok) o halde Allah’ın affına iltica ederek, rahmetini ümit ederek evliliğinize devam edebilirsiniz. Tabi yukarıda yazdıklarımla vicdanınız çok büyük bir sıkıntıda kaldıysa mutlaka MÜFTÜ’ye de durumu anlatmanız lazım. Ancak irdelemeler ile kalbiniz mutmain olacak. Artık müftü ne derse odur. Bizim yazdıklarımız ana hatlar için geçerlidir.

Peki bütün bunlara uymuyorsam? Evliliğim son mu buldu?
Bütün bu yazılanlara rağmen bunu kesin olarak söylemek hem çok kolay hem çok zordur. Kolaydır çünkü dini sınırlar çerçevesinde sayısız alim aynı görüşte ittifak etmiş, nihai olarak evliliğin sonlandırılması gerektiğini belirtmiştir. Yani bu noktada dininizin size emir ettiğini yapmak isterseniz karınız başka biriyle evlenip tekrar boşanmadıkça (ki bu evliliğinde tekrar size dönmesi için bilinçli yapılan -hülle vs. tarzı- bir evlilik olma-ması lazım, karınız evlenecek normal evlilik hayatı yaşayacak anlaşma olmazsa boşanacak bu şekilde hariç) karınız haram kılınmıştır. Bunu söylemek aynı zamanda zordur çünkü her birey ayrı ayrı dinlemek lazımdır. Tek bir kelamımız ile evlilikleri yıkmaktan haklıyken haksız konuma düşmekten Allah’a sığınırım. Amacım müşkül durumda kalanlara dinin emirlerini iletmektir. Sizi sonuna kadar dinlerim ve mutlaka MÜFTÜLER’e de yönlenmeniz gereken durumları belirtirim. Hiç kimse hakkında kesin hüküm vermeyi istemem. Yukarıda yazdıklarım alimlerden derlediğim, kaynaklardan alınan bilgilerin harmanlamasıdır.

Tekrar etmek gerekirse sitemizin bu yazısı sadece bilgi verme amaçlıdır. Bunları okuyup soracaklarınızı yorum kısmından sorup ek olarak bir de müftüye başvurmanız doğru olandır. Bu konular hassas olduğu için derinlemesine görüşülmelidir. Allah muhafaza evliliğiniz gitmiş de olabilir. Bu işin ne şakası ne kızgınlığı dini açıdan bir aciziyet kabul görmemiştir. Zaten üç şeyin şakası da ciddi kabul edilmektedir. Bunlardan biriside TALAK’tır. Diğer ikisi: köle azat etme ve NİKAH.

Selam ve dua ile Kafkef.com yazarı İlyas Ç.

2 hakkında “Kızgınlıkla söylenen boşol” görüş

  1. Biz eşimle 5 yıllık evliyiz. Eşimle çok şiddetli bir şekilde kavga ettik telefonda konuşurken beni boşa dedim. Bosamadi. Sonra kapattım. Mesajda konuştuk. Beni boşa dedim. 3 kere 1 mesajda bosol bosol bosol yazmış. Sonrasında kesinlikle boşama niyeti olmadığını ve boşanmak için sözlü soylemek gerektiğini bildiğini söyledi. Normalde 3 kere sözlü söyleyince 1 bağ gittiğini biliyormuş. Yani 1 kere denmesi gerektiğini bilmiyormuş. Ne yapmamız lazım?

    1. E-mail, sms, mektup ve diğer yazılı şekillerde boşamak geçerlidir sözlü olması gerekmez. Hatta bazı mezheplerde tehdit altındayken boşamak boşanma için yeterlidir demiştir. Size boşadım dediyse bundan boşama anlayabiliriz. Diyanete göre açık terimlerde niyete bakılmaz. Onun ne kast ettiği hukuken önemli değildir. Yani islam hukukundayken mahkemede görevli hakim delil arar niyetine bakamaz. Niyete bakmak yani onu görebilmek üstün güç gerektirir. Boşama niyetiyle, seni üç talakla boşuyorum derse boşanma tamamen gerçekleşmiş olur. Ama sadece boşol boşol boşol derse bir talak gitmiş ve iki talak kalmış olur. 3 kere bir seferde boşamanın 1 sayılacağını söyleyenler ağırlıktadır. Siz ine de bu konuda (sizin durumunuza bağlı olarak) bulunduğunuz bölgedeki müftülüklerden net bir yanıt alırsınız. Boşama gibi bir durumun şakası olmaz, lafın gelişi olacak bir yönü de yok. Teşekkürler.

Yorumlar kapalı.