Kezban ismi caiz mi?

Selam sevgili kardeşlerim. Bazı arkadaşlarımız sürekli internette yerli yersiz yazılar paylaşmaya devam ediyor. Facebook gibi çeşitli ağlarda kabaca “KEZBAN” yalancı demektir, yalan günahtır ve bundan dolayı çocuklara böyle isim olarak kullanılamaz denilmektedir.

Bazı arkadaşlar bunu “oradaki peltek z harfidir” Ke(z)ban’daki “z” harfi peltek değildir deseler de bu geçersizdir. Çünkü Arapça’dan Türkçe’ye geçen kelimelerin çoğunda peltek “z” harfinin bizde normalde kullandığımız z harfine çevrildiğini görürüz.

Arapça’da kezban yalancı demek değildir. Bu durumu şöyle açıklayabilirim. Arapça’da Kezzeb “yalancı” manasında kullanılır. Kuran’da Rahman suresini okuyan kardeşlerimiz varsa tercümesine baksınlar. Orada “tukezziban” derken “yalanlıyorsunuz” şeklinde tercüme edilir. İnsan ve cin topluluğu kastedilir. (Bazıları kadın ve erkek kast edilir de demiştir) İşte böyle Arapça’da elif ve nun harfi tek olanı ikiye çevirirken kullanılır. Mesela yevm gün demektir yevmen iki gün demektir. Örnekler çoğaltılabilir.

Buraya kadar anladıysak şöyle devam edeceğim. Rahman suresinde yalan söyleyenlerin, nimetleri inkar edenlerin 2 şey olduğunu anlatmak amacıyla kelimenin sonuna getirilen elif ve nun, yalan söyleyenlerin eylemini geniş veya şimdiki zamanda yaptığını belirtmek amacıyla kelimenin başına getirilen “t” harfinin sonucunda ana kelime tu-kezzeb-an şekline dönüşmektedir.

Şimdi biz Türkçe’ye göre gidelim. Atıyorum ismi “Anlar” olan birine Tükçe’de “yalanlar” şeklinde bir kelime olduğundan dolayı, senin ismin yalancı manasında geliyor demek ne kadar gülünç ise bu da o kadar gülünçtür.

Bir arkadaşımız Kezban isminin KEDBANU olarak (manası yöneten kadın) FARSÇA‘dan geldiğini, Osmanlı’da ise KEZBAN şeklinde evrildiğini dile getirmiş. Bu yaklaşım mantığa daha uygun geliyor.

KEZBAN ismi Kuran’da geçiyor mu?

Kezban ismi dolaylı yönden yukarıda açıkladığımız şekliyle kısmen kuran’da geçmekte olup aslen bütünlüğü ile tam olarak geçme-mektedir. Bunun yerine yalancı manasında çeşitli eklerle kullanılan tıpkı tukezziban gibi şekliyle geçmektedir. Çocuğunuza Kezban ismini verecekseniz ismin Farsça’dan dilimize geçtiğini Kuran’da doğrudan böyle bir ismin geçmediğini bilerek isim verebilirsiniz.

Umarım açıklayıcı bir yazı olmuştur.