evrim kadın

Evrim teorisi ve Kur’an

Arkadaşlar geçen gün bir arkadaşla karşılaştım sanki evrim teorisinin dini yok edeceğini düşünürcesine bir hal takınmış. Şahsen ben de evrime kısmen inanan biriyim. Ancak bu benim için -inanç açısından baktığımda- çok da önemli bir şey değil. 🙂

Önemli olan evrim ile dini karşılaştırma çabamızın yersizliğidir. Bunu yapmaya çalışan biri için evrime inanıyorsanız dine inanmamanız lazım. İşte bu açıdan evrim, sizin inancınıza kafa tutacak kadar önemli bir şey kesinlikle olamaz. Çünkü insanın ortaya çıkışı belki bir dizi olaylarla açıklanmaya çalışılabilir ancak hayatın yani nefes alıp vermemizin, kalbimizin çarpışının, benliğimizin, düşüncelerimizin, yaşayan hücrelerimizin ortaya çıkışını evrim ile açıklayamayız.

Basit örneklerle olayı açıklayacak olursak; basit bir fare kapanı düşünün. Elinize alıp incelediğiniz zaman Metal yay ve yayı tutan metal düzeneğin madeni kendiliğinden bu hali almış, alt tahta ise dış güçlerin, patlamanın veya rüzgarın etkisiyle köşeli ve simetrik bir şekil almış diyebilirsiniz. Kabul edilebilir. Ancak dış etkenler bunları birbiriyle uyumlu şekilde çalışacak ve fare gelince onu sıkıştırıp öldürecek şekilde bir araya getirmiş ve “fare kapanı” oluşmuş derseniz dediğiniz benim için büyük hatadır.

Şaşırılacak şey evrimin söylediği şeylerden ziyade “hayat” denilen şeyi de başlatan ve kocaman bir kayanın bağrından dünyaya, bilmem kaç bin veya milyar ışık yılı yol alarak gelen su molekülleri… Onu oraya koyarak hayatın bir noktada başlamasına onay veren şey. İşte bazıları buna Yaratıcı der bazıları ise başka isimler verir. Ancak bunu yapan şeyi evrim açıklayamaz. Evrimin sınırlarının dışında kalır.

Hem evrime hem Kuran’a inanabilirsiniz. Kuran’da evrime inanmayı men eden açık bir ayet olmadığı için evrime haram demek doğru olmaz. Ancak; Evrime inancınız Allah’ın kudretini gölgelemeye veya Allah’a noksan bir sıfat eklemeye çaba sarf etmekse yanlış yoldasınız demektir. Allah c.c insanı süzme çamurdan yarattığını belirtmiştir. Bunun haricinde bir Müslüman eğer gökten bir belge inerek yaratılış hakkında farklı bir şey söylese inanmaz. Çünkü Kur’an değişmeyecek, üstüne kanun gelmeyecek ve siz de inançlı birisiniz. Allah’ın hayatı ve milyonlarca canlıyı yaratması evreli de olabilir doğrudan da olabilir. Bu Allah’ın bileceği bir iştir. Konuya bakış bundan ibaret olmalıdır.

“Andolsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık. Sonra onu (Hz. Âdem’in nesli olan) insanı sarp ve metin bir karargahta (rahimde) bir nutfe (zigot) yaptık. Sonra o nutfeyi alaka (yapışan şey) hâline getirdik, derken o alakayı mudga (bir çiğnem et) yaptık, o bir çiğnem eti kemik(lere) çevirdik (ve) o kemiklere de et (kaslar) giydirdik. Sonra onu başka yaratılışla inşa ettik (can verdik, konuşma verdik)…” (Mü’minun, 23/12-14).

Evrimde önemli olan doğruyu ararken yanlışa gitmemektir. Evrime atfedilen manadır. Aşağıdaki gibi; burada da bir evrimden söz edilebilir sanırım. 🙂 🙂

evrim kadını

Daha önce yazmış olduğum “Evrim teorisi gerçek olabilir mi?” isimli yazımı da üzerine tıklayarak okuyabilir, daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Yorumlarınızı bekleriz.