evrim

Evrim teorisi gerçek olabilir mi?

Selam dostlar. Bazı arkadaşlarımız bunu merak ediyor ve arıyor. Bugün sizlere evrim teorisi ve islam ile olan ilişkisinden bahsedeceğim. Evrim teorisi gerçek olabilir mi? Din evrimi kabul eder mi? Gibi kafaları meşgul eden benzeri sorulara kısa yanıtlar arayacağız.

Müslümanların büyük bir bölümü evrim teorisini sapkınlık olarak görür. Bazen ise evrime inanan kişilere hayretle gülerler. Çünkü evrim’in Kuran ile çeliştiğini düşünüyorlar. Bir canlıdan (bu maymun da olabilir başka şey de hiç fark etmez) evrilmiş olmak yaratılışın yanında çok da abartılı bir durum değildir?

Evrim teorisi gerçek olabilir

evrimEvrim teorisi günümüzde teorik olarak var olan bir gerçektir. Bilimsel yollarla kanıtlanmış bir takım gerçekleri de içerisinde barındırır. Adaptasyon konuları vs. detaylı incelendiğinde bazı evrimsel konulardan bahsedilebilir. Evrim teorisini anlamak için öncelikle teori, gözlem, hipotez, kanun vs. bazı terimleri az çok bilmek lazım. Bunlar hakkında bilgisi olmayanlar teori yani sonuçta ispatlanamamış deyip geçmekteler. Bir şey kanıtlanırsa zaten o kanun olmaz mı. Mesela yer çekimi… Mesela çocuğu annesinin doğurması… Teori ise bu kanunun önündeki “NASIL?” sorusudur. Birisi çıkar onu leylekler getirdi der. Birisi çıkar yediği bir yemek buna neden oldu der. Hepsi birer teoridir. Ancak bunların yanlış olduğunun ispatlanması “doğum teorisini” çürütmez, sadece değiştirir. Yani siz çocuğun leyleklerden dolayı olmadığını gözlemlersiniz ama çocuk filan yok diyemezsiniz. Çocuk var. Peki, nasıl var oldu? İşte bu sorular da evrim teorisini kuran ve yaratılış ışığında inceleyebilir.

Günümüzdeki evrim teorisi ile darwin’in teorisinden neredeyse tamamen farklılaştı. Ancak bu evrim teorisine çürümüş demek için bir neden sayılamaz. O gün elde bazı veriler vardı. Bugün daha fazlası var. Yarın daha da fazlası olacak. Her yeni bulgu ve araştırma evrim binasına eklenen bir tuğla gibidir. Teorinin varlığı bu şekilde devam ediyor.

Mesela geçtiğimiz günlerde Fas’ta son bulunan bulgular ilk insan türünü 300-350 bin yıl öncesine taşımıştır. Birçok bilineni değiştirecek bir bulgudur. Bulgular insan türünün Afrika’da sadece bir yerde değil, birkaç bölgesinde yaşadığını gösteriyor(muş). Ayrıca atalarımız dedikleri bu insanlar büyükbaş hayvanları, deve kuşu yumurtalarını ve yılanları yiyorlarmış. Küçük av hayvanlarına ait fosil ise bulunamamış. Geyik, ceylan türü hayvanların iliklerinin tüketmek için kemiklerinin kırıldığını düşündüren bulgular mevcut. Bu bulgular evrim teorisini yeniden ateşliyor olsa da evrim teorisini yok etmeyecektir.

Şimdi siz cevap arıyorsunuz ya evrim teorisi gerçek mi?. İşte buna düpedüz gerçek demek, saplanmak veya “yalan”, “teori çürümüş”, “ispatlanamamış yeeaaa” demek cahillikten gelen bir şeydir. Evrim çemberi yaratılış çemberinin içinde kalıyor. O halde Allah’ın yaratması şöyledir dersek hataya düşeriz. Allah dilediği şeyi dilediği şekle getirerek de yaratabilir, doğrudan da yaratabilir. Buna gücü kafidir.

Evrim ve Din

Peki bütün bunların olumlu veya olumsuz olması din ile çelişebilir mi? Bana göre çelişemez. Eğer çelişecek ise “yaratılış” teorisi ile aynı konuları incelemesi gerekirdi. Oysa yaratılış ve evrim birbirlerinden farklı şeylerdir. Evrim, daha dar bir çember içerisinde ve değişim temellidir. Bilimin bir şeyleri açıklamaya çalışma çabasının sonucudur. Yoktan var olmayı açıklamaya çalışmaz. Doğaüstü gücü açıklamaz. Açıklayamaz da zaten. Allah Kuran’ı Kerim’de insanın yaratılışından bahseder. Ancak ilk yaratılan günümüz modern insanı mıydı? Milyonlarca yıl önceki insan nasıldı? Allah bazen yaratmayı evrim ile mi sürdürdü? Bunlara ait çok net bilgiler Kuran’da yok. Yani Allah çok varlık yarattı. Ancak nasıl yarattı? Bunun yanıtı bu konulara yön verecek şeylerdir. Yoksa biz balık gibi bir şeydik karaya çıktık. Sonra da insan gibi görünmeye başladık cümleleri tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bunlar kanıtlanmış olsalar dahi bundan 1000 sene sonra bulunacak önemli bir başka fosilin her şeyi sil baştan edebileceği gerçeği hep aynı kalacak. O yüzden evrim teorisi bitmeyecek bir binanın yapılışıdır.

Bu nedenle bilinmezlik içerisindeki “evrim” ile, “yaratılış” ve “din” kavramlarını çeliştiremez, inancınıza dayanak kabul edemez ve bir yaratıcının var olmadığını da bu bilgilerle kanıtlayamazsınız. Zaten bunu yapacak bir kanıt elimizde olsaydı evrim teorisi değil evrim kanunu olurdu. Benzer nedenlerle evrimi dinle çeliştirenler, evrim varsa din yoktur diyenler akılsız oldukları kadar da cahil insanlardır. Cahil değil kara cahil insanlardır.

Kısaca evrimin şu anda dinleri feshedecek ne bir gücü ne de bir kabiliyeti vardır. Evrimin özünde böyle bir niyeti de yoktur. Evrim canlılar üzerindeki bir değişim serüvenini konu edinmişken yaratılışla durumu bağdaştırmak ne yazık ki boş bir çabadan ibarettir.

Müslümanlar için evrim teorisi sadece 1-2 paragraflık bilgiden ibaretmiş gibi yaklaşılmalı, gerçek var oluşun Allah’ın yaratmasıyla gerçekleştiği bilinci yitirilme-melidir.

Saygılar…