Eskilerden güzel bir postbit

Forumumuzdaki güncelleme köklü bir güncelleme olduğu için önceki konuların tamamını silmemiz gerekti. Bizde ilgi çeken konuları blogumuza taşıyalım forum için yeni bir başlangıç olsun diye düşündük. Eskilerden özenle hazırlanmış bir postbiti vBulletin 3.6.x ve 3.7.x kullanıcıları için paylaşıyoruz…

Not: Sadece 3.6.x ve 3.7.x sürümlerinde denenmiştir.

Görüntü:
postbit

Postbit legacy’e eklenmesi gereken kodlar aşağıdadır. Postbit legacy nerededir bilmiyorsanız buraya tıklayın.

<!-- pospit legacy -  www.biltek.net -->
<table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 <if condition="$show['announcement']">
  <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
   <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
   <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
  </td>
 <else />
  <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-right: 0px" $post[scrolltothis]>  
   <!-- status icon and date -->
   <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
   $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
   $post[firstnewinsert]
   <!-- / status icon and date -->    
  </td>
  <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-left: 0px" align="$stylevar[right]">
   &nbsp;
   <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow noopener noreferrer" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
   <if condition="$show['inlinemod']">
    <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
   </if>
  </td>
 </if>
</tr>
<tr valign="top">
 <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px">
<table border="0">
  <tr>
    <td bgcolor="#0000CC" height="16"><center><font color="white"><b>Üye</b></font></center></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
   <center> <fieldset>
   <div id="postmenu_$post[postid]">
    <if condition="$show['profile']">
    <a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
    <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
    <else />
    $post[musername]
    </if>
   </div>
   
   <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont">$post[usertitle]</div></if>
   <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont">$post[rank]</div></if>
</fieldset>
</td>
 </tr>
<tr>
    <td bgcolor="#0000CC" height="16"><center><font color="white"><b>Avatar</b></font></center></td>
  </tr>
<tr>
    <td><center>
<fieldset>
   <if condition="$show['avatar']">
    <div class="smallfont">
     &nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
    </div>
   </if> </center></fieldset>
   </td>
</tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#0000CC" height="16"><font color="white"><center><b>Bilgiler</b></center></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><center>   <fieldset>
   <div class="smallfont">
    <div class="info">$post[musername]  $post[onlinestatus] </div>
    <if condition="$post['joindate']"><div class="info">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if>
    <if condition="$post['field2']"><div class="info">$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if>
    <if condition="$post['age']"><div class="info">$vbphrase[age]: $post[age]</div></if>
    <div class="info">$vbphrase[posts]: $post[posts]</div>
                <div class="info">Üye No: $post[userid]</div></if> </center></fieldset>
</td>
 </tr>
 
  <tr>
    <td bgcolor="#0000CC" height="16"><font color="white"><center><b>Karizma</b></center></font></td>
  </tr>
<tr>
    <td><center> <fieldset>
<div class="smallfont">
    <if condition="$show['reppower']"><div class="info">$vbphrase[reppower]: $post[reppower] </div></if>
    <if condition="$show['reputation']"><div class="info">Karizma Puanı : $post[reputation]</div></if>
    <if condition="$show['reputation']"><div class="info">Karizma Seviyesi: <br>
$post[reputationdisplay]</div></if>
    <if condition="$post[icqicon] or $post[aimicon] or $post[msnicon] or $post[yahooicon] or $post[skypeicon]"><div class="info">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></if>
   </div>  </div>  </center></fieldset>
</td>
 </tr>
<tr>
    <td bgcolor="#0000CC" height="16"><font color="white"><b><center>Teşekkür Tablosu</center></b></td>
  </tr>
 <tr>
<td><center>
<fieldset>
<!-- Start Post Thank You Hack -->
<b>
<if condition="$post[userid]">
<br />
$vbphrase[post_thanks_thanks]: $post[post_thanks_user_amount]
<br />
<if condition="$post[post_thanks_thanked_times_on] == 1">
$vbphrase[post_thanks_time_post]
<else />
<if condition="$post[post_thanks_thanked_posts_on] == 1">
<phrase 1="$post[post_thanks_thanked_times]">$vbphrase[post_thanks_times_post]</phrase>
<else />
<phrase 1="$post[post_thanks_thanked_times]" 2="$post[post_thanks_thanked_posts]">$vbphrase[post_thanks_times_posts]</phrase>
</if>
</if>
</if>
</b>
<!-- End Post Thank You Hack --></center>
</fieldset>
</td>
</tr>
</table>


 </td>
 <if condition="$show['moderated']">
 <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-right: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
 <else />
 <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-right: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
 </if>
 
  <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
   <!-- icon and title -->
   <div class="smallfont">
    <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
    <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
   </div>
   <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
   <!-- / icon and title -->
  </if>
   
   
<!-- google -->
<if condition="$post[postcount] % $vboptions[maxposts] == 1">

  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
    <td align="left">


</td>
  </tr>
</table>
     
</if>
<!-- google -->
 
       <!-- Gizli mesaj başlıyor--->
<if condition="$show['guest']">

<p align="center"><font size="4" face="Arial Black">Mesajın İçeriğini Görmek İçin <a href="register.php">
<font color="#3366CC">Üye</font></a> Olmanız Gerekmektedir!
<br><br>
<a href="register.php"><img src="http://img285.imageshack.us/img285/4905/uyeolvb3.gif" border="0" alt="" /></a>
</font>
</p>        
</div>
        <else />  
        <!-- message -->  
        <div id="post_message_$post[postid]">$post[message]</div>  
        <!-- / message -->  
        </if>
<!-- Gizli mesaj bitti -->  
 
         
 
  <if condition="$show['attachments']">
  <!-- attachments -->
   <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">
   
   <if condition="$show['thumbnailattachment']">
    <fieldset class="fieldset">
     <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
     <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
     $post[thumbnailattachments]
     </div>
    </fieldset>
   </if>
   
   <if condition="$show['imageattachment']">
    <fieldset class="fieldset">
     <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
     <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
     $post[imageattachments]
     </div>
    </fieldset>
   </if>
   
   <if condition="$show['imageattachmentlink']">
    <fieldset class="fieldset">
     <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
     <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
     $post[imageattachmentlinks]
     </table>
     </fieldset>
   </if>
   
   <if condition="$show['otherattachment']">
    <fieldset class="fieldset">
     <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
     <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
     $post[otherattachments]
     </table>
    </fieldset>
   </if>
   
   <if condition="$show['moderatedattachment']">
    <fieldset class="fieldset">
     <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
     <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
     $post[moderatedattachments]
     </table>
    </fieldset>  
   </if>
   
   </div>
  <!-- / attachments -->
  </if>
   
  <if condition="$post['signature']">
  <!-- sig -->
   <div>
    __________________<br />
    $post[signature]
   </div>
  <!-- / sig -->
  </if>
   
  <if condition="$show['postedited']">
  <!-- edit note -->
   <div class="smallfont">   <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
    <em>
    <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>.
    <if condition="$post['edit_reason']">$vbphrase[reason]: $post[edit_reason]</if>
    </em>
   </div>
  <!-- / edit note -->
  </if>
 
 </td>
</tr>
<tr>
 <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">
  $post[onlinestatus]
  <if condition="$show['reputationlink']">
   <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
   <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
  </if>    
  <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
  <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
  $post[iplogged]
  &nbsp;
 </td>
 <if condition="$show['moderated']">
 <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-left: 0px; border-top: 0px">
 <else />
 <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-left: 0px; border-top: 0px">
 </if>
  <!-- controls -->
<!-- Start Post Thank You Hack -->
$post_thanks_button
<!-- End Post Thank You Hack -->
  <if condition="$post['editlink']">
   <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
   <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
  </if>
  <if condition="$post['forwardlink']">
   <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
  </if>
  <if condition="$post['replylink']">
   <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
  </if>
  <if condition="$show['multiquote_post']">
   <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
  </if>
  <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
   <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
  </if>
  <if condition="$show['moderated']">
   <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
  </if>
  <if condition="$show['deletedpost']">
   <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
  </if>
  <if condition="$show['redcard']">
   <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
  <else />
   <if condition="$show['yellowcard']">
    <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
  </if>
   </if>
  <!-- / controls -->
 </td>
</tr>
</table>
<!-- post $post[postid] popup menu -->
<div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr>
  <td class="thead">$post[username]</td>
 </tr>
 <if condition="$show['profile']">
  <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
 </if>
 <if condition="$show['pmlink']">
  <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
 </if>
 <if condition="$show['emaillink']">
  <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
 </if>
 <if condition="$show['homepage']">
  <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
 </if>
 <if condition="$show['search']">
  <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
 </if>
 <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
 <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_buddy_list]</phrase></a></td></tr>
 </if>
<!-- Kullanici Bilgileri -->
<if condition="$post[usergroupid]!=6 AND $post[usergroupid]!=5 AND $post[usergroupid]!=7 AND can_moderate($forum[forumid], '', $bbuserinfo[userid])">
<tr><td class="vbmenu_option"><span ***********="this.style.cursor='hand';" onClick="window.open('modcp/user.php?do=editsig&userid=$post[userid]','edit','width=500,height=350,scrollbars=yes')"><b> $post[username]'s imzasini Düzenle</b></span></td></tr>
</if>
<if condition="$post[usergroupid]!=6 AND $post[usergroupid]!=5 AND $post[usergroupid]!=7 AND can_moderate($forum[forumid], '', $bbuserinfo[userid])">
<tr><td class="vbmenu_option"><span ***********="this.style.cursor='hand';" onClick="window.open('modcp/user.php?do=avatar&userid=$post[userid]','edit','width=500,height=350,scrollbars=yes')"><b> $post[username]'s Avatarini Düzenle</b></span></td></tr>
</if>
<if condition="$post[usergroupid]!=6 AND $post[usergroupid]!=5 AND $post[usergroupid]!=7 AND can_moderate($forum[forumid], '', $bbuserinfo[userid])">
<tr><td class="vbmenu_option"><span ***********="this.style.cursor='hand';" onClick="window.open('modcp/user.php?do=profilepic&userid=$post[userid]','edit','width=500,height=350,scrollbars=yes')"><b> $post[username]'s Profil Resmini Düzenle</b></span></td></tr>
</if>
<if condition="$post[usergroupid]!=6 AND can_moderate($forum[forumid], '', $bbuserinfo[userid])">
<tr><td class="vbmenu_option"><span ***********="this.style.cursor='hand';" onClick="window.open('modcp/banning.php?do=banuser&userid=$post[userid]','ban','width=550,height=375,scrollbars=yes')"><b> $post[username]'s Kullanıcıyı Banla</b></span></td></tr>
        </if>  
<!-- / Kullanici Bilgileri -->
 </table>
</div>
<!-- / post $post[postid] popup menu -->
<!-- Start Post Thank You Hack -->
$post_thanks
<!-- End Post Thank You Hack -->

<!-- / pospit legacy -  www.biltek.net -->

1, “Eskilerden güzel bir postbit” hakkında görüş bildirdi

  1. The conditional on line 73 appears to be missing its beginning tag (). This may cause unexpected behavior.

    if kodlarında bi yerde eksiklik var düzeltince lütfen haber verin

Yorumlar kapalı.