çiftlik maliyeti

Büyükbaş besi çiftliği maliyeti

Daha önceki yazılarımızda tavuk çiftliği kurulum ve aşağı yukarı maliyeti konusunda bilgiler sunmuştum. Maraşlı Eşref abimizin paylaşımlarıyla küçük çaplı besiliğimizi kurma kararı aldık ve Kahramanmaraş’ta büyükbaş besi hanemizi kurmaya başladık.

çiftlik maliyetiPeki, maliyetler ve kazançlar nelerdir? Kısaca besi işi yapmak kar sağlar mı? Bizim ilgilendiğimiz kısım burasıdır. Bu yüzden gelir ve gider tabloları ile oyalanmak yerine özetleyerek geçelim. Orta ölçekte bir besihane üzerinden iyi bir iş planı ile 150-200 bin TL senelik gelir sağlamanız mümkündür. Bu gelir sadece et üretimi yapan birisi için hesaplanmıştır.

Süt ve süt ürünleri üretiyorsanız bunun geliri hayvanların verimine göre değişkenlik gösterecektir. Süt üretiminde önemli olan şey hayvanlardan elde edilen kapasitedir. Her inek 20KG ortalama süt veriminde ise yine benzer rakamlar karşımıza çıkacaktır ancak avantajı yeni yavruların kar payına yaptığı etkidir. Bu da azımsanacak nitelikte sayılmayacaktır.

Küçük (15-30 hayvan): 50-75 bin tl gelir
Orta (30-150 hayvan): 150-300 bin tl gelir
Büyük (150 ve üzeri): 300 bin tl üzeri gelir

İyi bir iş planı ve sermaye değerlendirmesiyle iyi bir kar elde etmeniz de mümkündür. Bu sizin elinizdeki imkanlar ile sınırlı da olabilir. Örneğin ekim arazileri ve üretimi etkileyen diğer faktörler göz önüne alındığında kar oranınızın artması veya azalması normaldir.

Besi işi için bir maliyet hesabı yapmak gerekirse; arazi sizin olduğunu var sayarsak ortalama 50 bin tl besihane masrafı ve içerisine 30 büyükbaş hayvan koyacağınızı düşünürsek maliyetiniz 250 bin tl civarlarında yapar. Ancak bütçeniz yeterli değilse ilk başta hayvan sayısını azaltabilir ve böyle başlayabilirsiniz.

büyükbaş hayvan

Detaylı bilgi ve sorular: büyükbaş çiftlik kurulum maliyeti