Bilgi yönetim ve uzman sistemleri

Bilgi yönetim sistemleri ve Uzman sistemler hakkında kısa bir bilgi paylaşımı yapıyorum. Ancak bundan önce kısaca bilginin tanımına da değinelim. Bilgi en genel tanımıyla belirli bir anlam ifade eden bir amaç için kullanılan işlenmiş ham veridir.

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

General motors Microsoft şirketinden daha değerli bir şirket olmasına karşın Microsoft’un piyasa değeri daha fazladır. Bu fark microsoft’un bilgiyi işleme değerinden gelmektedir. Bilginin depolanması ve dağıtılması için bilgisayar teknolojisine ihtiyaç vardır. Kurum içinde bilgi yönetim sistemleri olarak kullanılan birçok bilişim sistemi bulunmaktadır. En önemlileri; Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Malzeme Kaynak Planlaması (MRP), Karar destek sistemleri, veri madenciliği ve Bilgisayar destekli eğitim (BDE) olarak gösterilebilir.

UZMAN SİSTEMLER

Uzman sistemlerin karar destek sistemlerinden farkı; Karar destek sistemleri karar vericilerle birlikte karar üretme aşamasındayken, Uzman sistemler kesin kararı ve sonucu verirler. Uzman sistemler temelde yapay zeka programlardır. Bilgisayardan oluşan bir tür danışma servisi olarak düşünebiliriz. Uzman sistemlere en iyi örnek satranç bilgisayarıdır. 1997’de Deep Blue isimli satranç bilgisayarı o zamanki dünya satranç şampiyonu Kasparov’u yenebilmişti. Finans şirketleri de Uzman sistemlerden yararlanmaktadır. Aynı şekilde sigorta şirketleri de bu sistemleri kullanmaktadır.